Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ 

 Σ.Β.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ 

  

Το άθλημα της Ελληνορωμαϊκής Πάλης στο Σύλλογο Βαρέων Αθλημάτων Τρικάλων
Αναγνωρισμένο σωματείο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Ελληνική Ομοσπονδία  Πάλης .Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώστες